Thời sự - xã hội

Hà Nội nâng cao chất lượng dân số

06/12/2016 22:00
Xem cỡ chữ     Gửi bài viết email     In bài viết

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XV đã thảo luận, đánh giá và thông qua Nghị quyết về Một số giải pháp tăng cường công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khóa XV

 

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND, tính đến 31/12/2015 tổng số dân Hà Nội là 7.487.670 đạt chỉ tiêu dưới mức quy mô dân số khoảng 7,7 triệu người; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên toàn thành phố là 7,13% năm 2015 (chưa hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 là 1,13% đạt chỉ tiêu ổn định ở mức 1,10-1,15%.

 

Tỷ số giới tính khi sinh: Năm 2010 là 117 trẻ trai/100 trẻ gái đến năm 2015 toàn Thành phố đạt mức 114 trẻ trai/100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu giảm dần mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiếp cận các kiến thức về sàng lọc một số bệnh, dị tật bẩm sinh của trẻ sơ sinh đạt 90% hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đạt và vượt chỉ tiêu năm 2009 là 12%, kết quả thực hiện năm 2015 đạt 10%.

 

Như vậy, kết thúc năm 2015, toàn Thành phố đã hoàn thành 4/5 chỉ tiêu của Nghị quyết, 2 chỉ tiêu của Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh của UBND Thành phố. Chỉ tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên chưa đạt được chỉ tiêu đề ra, do xuất phát điểm của Thành phố ở mức cao, tỷ lệ 8,1% năm 2009, phấn đấu giảm bình quân 0,3%/năm, nhưng thực hiện bình quân 0,14%/năm.

 

Giám đốc Sở Y tế cho biết, về quy mô dân số, mặc dù đứng thứ hai so với các tỉnh, thành phố, nhưng tốc độ tăng vẫn ở mức cao, bình quân giai đoạn 2010-2014 là 2,35%/năm. Mức sinh toàn thành phố đã đạt mức sinh thay thế, năm 2015 đạt 2,02 con/một phụ nữ; mức sinh ở 18 huyện, thị xã hiện còn cao, tỷ lệ sinh con 3+ là 7,13% năm 2015. Do vậy toàn Thành phố cần tiếp tục duy trì mức sinh thay thế, giảm sinh và giảm sinh con thứ ba trở lên ở mức họp lý.

 

Về chất lượng dân số, nhiều địa bàn xa trung tâm chất lượng dân số chưa cao; thể chất, tầm vóc của thanh niên Hà Nội chưa được cải thiện đáng kể. Do vậy, nâng cao chất lượng dân số là vấn đề trọng tâm cần quan tâm giải quyết trong các mục tiêu về dân số và thực hiện có hiệu quả Chương trình của Thành ủy.

 

Xuất phát từ thực tế trên, UBND TP đề nghị HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết với các số nội dung chủ yếu như: mục tiêu tổng quát giai đoạn 2016-2020 phù hợp với mục tiêu tổng quát của Chiến lược Dân số, sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu tổng quát, ba khâu đột phá, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

 

Phấn đấu đến năm 2020, Quy mô dân số đạt mức 8,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%. Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,l%o/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,1%/năm. Tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh ít nhất 75%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt ít nhất 85%. Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 114 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi ở mức 8%.

 

Do tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2010-2014 ở mức 2,35%/năm, dự báo dân số Hà Nội đến năm 2020 là 8,5 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%, do tỷ lệ sinh giảm thấp hơn tỷ lệ chết, dự báo năm 2020 tỷ lệ tăng tự nhiên ở mức 1,19%. Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,l%o/năm là tương đương chỉ tiêu năm 2016 do trung ương giao; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,1%/năm do thực hiện giai đoạn trước đạt bình quân 0,14%/năm. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh ít nhất 75%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt ít nhất 85%; do năm 2015 đã đạt 70% và 80% và hiện ở khu vực các huyện, vùng giáp ranh các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ số giới tính khi sinh căn cứ theo mục tiêu của Chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản đến năm 2020. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đảm bảo theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của Sở Y tế đã báo cáo.

 

Trình bày báo cáo thẩm tra của Văn hóa – Xã hội, Trưởng ban Trần Thế Cương cho biết: Ban Văn hóa – Xã hội cơ bản đồng tình với tờ trình của UBND TP. Ban đề nghị UBND TP làm rõ căn cứ để xây dựng chỉ tiêu quy mô dân số đến năm 2020 đạt mức 8,5 triệu người.

 

Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị, sau khi HĐND TP thông qua Nghị quyết, UBND TP cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục theo vùng, miền, nhóm đối tượng, đặc biệt đối với những nơi có tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục đưa nội dung thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước của cộng đồng. Đưa kết quả thực hiện các mục tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của địa phương, đơn vị. Đảm bảo đủ nhân lực và chế độ chính sách cho cán bộ Trung tâm dân số- kế hoạch hóa gia đình.

 

Cũng trong cuối buổi chiều nay, 84/84 đại biểu tham dự đã tán thành thông qua Nghị quyết về Một số giải pháp tăng cường công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 

Trọng Việt

Tin liên quan
Tags:

Gửi bình luận close

Vui lòng nhập thông tin của bạn

Địa chỉ Email không hợp lệ

Họ tên không hợp lệ

Hoàn tất

Thông báo close

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

Đóng
Gửi bình luận close

Gửi ý kiến thành công. Cám ơn bạn

Đóng
Ý kiến của bạn