Quốc hội - HĐND

Công tác PCCC làm nóng nghị trường ngay mở đầu...

TTTĐ – Sáng 7/12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa 15, HĐND TP họp phiên chất vấn để giải đáp các vấn...

Công tác PCCC làm nóng nghị trường ngay mở đầu phiên chất vấn

07/12/2016 10:51

TTTĐ – Sáng 7/12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa 15, HĐND TP họp phiên chất vấn để giải đáp các vấn...

Hà Nội thành lập 22 tổ dân phố mới

07/12/2016 08:26

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khoá XV đã thông qua việc xem xét, thành lập 22 tổ dân phố mới thuộc địa bàn 5 quận...

Chỉ tiêu 15m2 sàn/người đối với nhà thuê ở nội có hiệu lực đến năm 2020

07/12/2016 08:25

Đây là một trong các nội dung được các đại biểu HĐND nhất trí thông qua Nghị quyết chiều nay (6/12), về việc kéo dài thời hạn...

Hà Nội nâng cao chất lượng dân số

06/12/2016 22:00

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XV đã thảo luận, đánh giá và thông qua Nghị quyết về Một số giải pháp tăng cường...

HĐND TP Hà Nội: Thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017

06/12/2016 16:32

TTTĐ - Chiều nay (6/12), 88/88 đại biểu đã nhất trí tán thành thông qua quyết nghị về tổng số biên chế hành chính năm 2017 cho...

Có giải pháp đồng bộ hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách

06/12/2016 15:08

TTTĐ - Nhiệm vụ thu ngân sách của Hà Nội trong năm 2017 là rất nặng nề trong điều kiện dự báo tăng trưởng kinh tế không có đột...

HĐND TP thông qua Nghị quyết danh mục phí, lệ phí

06/12/2016 14:10

TTTĐ - Sáng nay (6/12), với 86/86 đại biểu tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền...

Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

06/12/2016 10:52

TTTĐ - Sáng 6/12, với 82,6% đại biểu tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới (2016 -...

Phê chuẩn tổng chi ngân sách cấp TP hơn 63.576 tỷ đồng

05/12/2016 19:00

Đây là tổng quyết thu, chi ngân sách TP Hà Nội năm 2015 vừa được các đại biểu HĐND TP quyết nghị phê chuẩn thông qua chiều nay.

Hà Nội thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

05/12/2016 17:52

TTTĐ - Chiều 5/12, với 84,62% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí, HĐND TP Hà Nội đã thông qua quyết nghị về nhiệm vụ phát...

Xem tin theo ngày: